INFORMACJE OGÓLNE:a) Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

- (Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)

b) Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

c) Informacje ogólne o egzaminie czeladniczym