5.01.2018 r.
25.01.2018 r. (czwartek) zostaną skrócone zajęcia lekcyjne w związku z posiedzeniem RP podsumowującym I semestr.
Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godz. 8:00. Ostatnia lekcja kończy się o godz. 14:30.
------------------------------------------------
5.01.2018 r.
22.01.2018 r. (poniedziałek) zostaną skrócone zajęcia lekcyjne w związku z posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godz. 9:45.
------------------------------------------------
8.12.2017 r.
Zamieszczono nowy Statut Szkoły.
"Szkoła / Statut"
------------------------------------------------