Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r.Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2017 r.Ferie zimowe
29.I – 11 luty 2018 r.Wiosenna przerwa świąteczna
29.III - 3 kwietnia 2018r.Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
27 kwietnia 2018 r.Egzamin maturalny w sesji wiosennej
4 - 26.V.2018 r.Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
-- -- ----Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018 r.Ferie letnie
23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.Terminy spotkań z rodzicami:
-- -- ----