Projekt Unijny:
------------------------------------------
1. Regulamin projektu
2. Informacja o projekcie
3. Zarządzanie projektem
4. Dokumentacja projektu
5. Harmonogram realizacji projektu
6. Harmonogram wsparcia projektu 01.10-31.12.2016
7. Harmonogram wsparcia projektu 01.10-31.12.2016
-----------------------------------------------------------------------
„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu" to Projekt wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Projekt jest realizowany od dnia 1 października 2016 do 31 grudnia 2017 roku na terenie województwa łódzkiego w powiecie sieradzkim.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uaniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli m.in. poprzez studia podyplomowe, kursy, szkolenia.
Dodatkowo, w celu podniesienia jakości nauczania pracownie zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do ksztalcenia zawodowego.