main

KADRA PEDAGOGICZNA:


Dyrektor Szkoły:
Magdalena Marciniak

wicedyrektor:
Anna Pietrzak

kierownik praktycznej nauki zawodu:
Marlena Woźniak

Nauczyciele:
język polski dr Sylwia Dęga-Frątczak
mgr Katarzyna Pilc-Vinci
mgr Iwona Bednarek
język angielski mgr Paulina Jędras
mgr Magdalena Krynicka
mgr Katarzyna Pastusiak
mgr Lidia Tomaszewska
mgr Joanna Tomaszewska
język niemiecki mgr Janina Zemła
mgr Katarzyna Krawczyk
mgr Karina Szymczak
wiedza o kulturze mgr Katarzyna Pilc-Vinci
historia i społeczeństwo mgr Waldemar Grzesiak
mgr Maciej Pawlak
mgr Jacek Gruszka
wiedza o społeczeństwie mgr Waldemar Grzesiak
geografia mgr Adam Krynicki
biologia i higiena mgr Jadwiga Podsiadła
chemia mgr Magdalena Skoczylas
fizyka mgr Aleksandra Dutkiewicz
matematyka mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska
mgr Magdalena Banaszczyk
mgr Malwina Jasek
mgr Aleksandra Dutkiewicz
mgr Anna Piechowiak
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Waldemar Grzesiak
mgr Jacek Gruszka
podstawy przedsiębiorczości dr Grzegorz Brodacki
mgr Anna Bzdurska
wychowanie fizyczne mgr Monika Grzelak
mgr Jolanta Budzisz
mgr Robert Brzeziecki
mgr Jarek Nowocień
mgr Marek Przybył
mgr Robert Trojszczak
informatyka mgr Barbara Boczek
mgr Dariusz Szymański
mgr Magdalena Banaszczyk
religia mgr Marta Sowa
mgr Dariusz Danielewski
przedmioty ogólnozawodowe mgr Anna Pietrzak
mgr Zofia Grzesiak
mgr Anna Bzdurska
mgr Maciej Pawlak
mgr Katarzyna Focht
mgr Barbara Wysota
przedmioty ekonomiczne mgr Anna Bzdurska
mgr Barbara Wysota
mgr Renata Miśkiewicz
mgr Katarzyna Focht
przedmioty handlowe mgr Katarzyna Focht
mgr Agnieszka Jabłońska
mgr Sylwia Smorawska-Gierczyńska
przedmioty hotelarskie mgr Justyna Pasternak
przedmioty gastronomiczne mgr Marlena Woźniak
mgr Anna Szczepańska
mgr Sylwia Smorawska-Gierczyńska
mgr Magdalena Obalska
mgr Magdalena Skoczylas
mgr L. Ubycha-Chwalęcka
przedmioty logistyczne mgr Agnieszka Jabłońska-Kubiak
mgr Magdalena Obalska
mgr Marcin Świniarski
mgr Katarzyna Siwka
przedmioty usług fryzjerskich mgr Jacek Gruszka
mgr Magdalena Maciejewska-Suda
mgr Monika Plewińska
przedmioty organizacji reklamy mgr Sylwia Smorawska – Gierczyńska
mgr Marcin Świniarski
mgr Urszula Lisowska
mgr Barbara Boczek
biblioteka mgr Joanna Pietrzak
pedagog mgr Janusz Ziarnik